Eko sklad

Kaj je Eko sklad in kako vam lahko pomaga?

Eko sklad je specializirana javna finančna institucija za spodbujanje varstva okolja v Republiki Sloveniji. Ustanovljena je bila z namenom, da ozavešča, kako je narava pomembna. Poslanstvo Eko sklada je: nudenje pomoči podjetjem, občinam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom pri prehodu na… Več