Gospodarstvo – aktualni razpisi za povratna sredstva

Mikrokredit Sklad Skladov – brez zavarovanja in z 62,5% subvencijo EURIBOR-ja

Mikroposojila podjetjem - do 25.000 EUR po najugodni obrestni meri