7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 – podpora za naložbe v pridelovalno ali predelovalno industrijo

Nepovratna sredstva do 30% za predelovalno industrijo.

Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma (tudi gorski centri) za krepitev njegove odpornosti

Nepovratna sredstva za sofinanciranje nastanitvenih kapacitet in žičniške infrastrukture gorskih centrov.

Javni poziv za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij v tujini v letih 2019-2022

Pridobite nepovratna sredstva za nastop na mednarodnih sejmih!

Javni razpisi za sončne elektrarne – sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav

20% nepovratnih sredstev za nakup in postavitev naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.