INTEREG SLOVENIJA – ITALIJA 2023

INTEREG SLO - ITA 2021-2027. Do 1.100.000 EUR nepovratnih sredstev za projekte, skladne z intervencijsko logiko Programa IT-SI.

EUIPO Sklad za MSP 2023 – nepovratna sredstva za registracijo blagovnih znamk, patentov

Do 1.500 EUR nepovratnih sredstev za registracijo blagovnih znamk, modelov in patentov.
JR STKTP NOO 2022-2025

Javni razpis za krožno gospodarstvo – JR STKTP NOO 2022-2025

Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025