Javni razpis za občine – izgradnja naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih

Nepovratna sredstva za izgradnjo sončnih elektrarn za občine

EUIPO Sklad za MSP 2024- Registracija blagovnih znamk, patentov

Do 3.500 EUR nepovratnih sredstev za registracijo blagovnih znamk, modelov in patentov.
sončna elektrarna

Javni razpis za subvencijo/sofinanciranje sončnih elektrarn in drugih naprav za proizvodnjo električne in toplotne energije

Nepovratna sredstva (subvencija) za nakup sončnih elektrarn in drugih naprav za proizvodnjo električne in toplotne energije.