Javni poziv za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij v tujini v letih 2019-2022

Pridobite nepovratna sredstva za nastop na mednarodnih sejmih!

Javni razpisi za sončne elektrarne – sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav

20% nepovratnih sredstev za nakup in postavitev naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.