povratna in nepovratna sredstva

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

Sofinanciranje do 50% za velike investicije.

P4L 2020 javni-razpis

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Do 60% nepovratnih sredstev za investicije v lesnopredelovalni industriji.

nepovratna sredstva za predelovalno industrijo

7. Javni razpis za podukrep 4.2 – podpora za naložbe v pridelovalno ali predelovalno industrijo

Nepovratna sredstva do 30% za predelovalno industrijo.