turizem1 sid banka

Javni razpis za dodeljevanje enkratne pomoči v turizmu, gostinski ter kulturno-umetniški dejavnosti

10 milijonov evrov pomoči po koronavirusu

stockvault dividend investing finance investments  scaled

Javni razpis JR OPO 2022 – sofinanciranje večjih začetnih investicij

Nepovratna sredstva do 50% za začetne investicije.

Javni razpis PRP 2014-2020 – RRI vlaganja

SPIRIT je objavil nov javni razpis za nepovratna sredstva za RRI vlaganja. Sofinancirali bodo projekte vse do 45% upravičenih stroškov.
Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je:

prispevati k zelenemu prehodu,
k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj,
povečanju produktivnosti… Več

nastanitvene kapacitete javni razpis

Javni razpis za vlaganja v preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Nepovratna sredstva za sofinanciranje nastanitvenih kapacitet in žičniške infrastrukture gorskih centrov.