turizem1 sid banka

Javni razpis za dodeljevanje enkratne pomoči v turizmu, gostinski ter kulturno-umetniški dejavnosti

10 milijonov evrov pomoči po koronavirusu

povratna in nepovratna sredstva

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

Sofinanciranje do 50% za velike investicije.

stockvault dividend investing finance investments  scaled

Javni razpis JR OPO 2022 – sofinanciranje večjih začetnih investicij

Nepovratna sredstva do 50% za začetne investicije.

Javni razpis PRP 2014-2020 – RRI vlaganja

SPIRIT je objavil nov javni razpis za nepovratna sredstva za RRI vlaganja. Sofinancirali bodo projekte vse do 45% upravičenih stroškov.
Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je:

prispevati k zelenemu prehodu,
k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj,
povečanju produktivnosti… Več