Spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost (JR INVEST2024-NOO)

Nepovratna sredstva za večje investicije. Tudi za velika podjetja.

INTEREG SLOVENIJA – ITALIJA 2023

INTEREG SLO - ITA 2021-2027. Do 1.100.000 EUR nepovratnih sredstev za projekte, skladne z intervencijsko logiko Programa IT-SI.
Mikro spodbude les

Javni razpis P4LM 2023 – spodbude za mikro podjetja v lesarstvu 23-24

Mikro spodbude v lesnopredelovalni industriji - sofinanciranje do 60% stroškov investicije!

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj na področju digitalnih kompetenc

Nepovratna sredstva za izobraževanje odraslih za dvig digitalnih kompetenc

EUIPO Sklad za MSP 2023 – nepovratna sredstva za registracijo blagovnih znamk, patentov

Do 1.500 EUR nepovratnih sredstev za registracijo blagovnih znamk, modelov in patentov.

Vavčer za prenos lastništva

Nepovratna sredstva do 9.000 EUR za prenos lastništva podjetij.
nepovratna sredstva za predelovalno industrijo

7. Javni razpis za podukrep 4.2 – podpora za naložbe v pridelovalno ali predelovalno industrijo

Nepovratna sredstva do 30% za predelovalno industrijo.