P4L 2020

Javni poziv P4L 2020 – Spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Do 500.000 EUR nepovratnih sredstev za nakup strojev in strojne opreme v lesnopredelovalni industriji.

Javni poziv Eko sklad subvencije

Pridobite do 200.000 EUR nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo.