Spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost (JR INVEST2024-NOO)

Nepovratna sredstva za večje investicije. Tudi za velika podjetja.
Mikro spodbude les

Mikro spodbude v lesarstvu 3.0.

Mikro spodbude v lesnopredelovalni industriji - sofinanciranje do 60% stroškov investicije!

Javni razpis Sklad za pravični prehod za Zasavsko in Savinjsko-Šaleško regijo

Nepovratna sredstva za stroje in proizvodnjo za premogovniške regije.