RRI 2022

Javni razpis za razvojne raziskovalne dejavnosti (RRI vlaganja)

Javni razpis za RRI vlaganja v novo tehnologijo za razvoj in raziskave, povečanje produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva. Do 60% nepovratnih sredstev.