Javni razpis za občine – izgradnja naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih

Nepovratna sredstva za izgradnjo sončnih elektrarn za občine