Javni razpis za podukrep 4.2 – podpora za naložbe v pridelovalno ali predelovalno industrijo

Nepovratna sredstva do 50% za predelovalno industrijo.