Likvidnostno posojilo

Javni razpis P1 Plus 2023

Odličen javni razpis za investicije in obratna sredstva! Že od 0,35% fiksnega pribitka!