Likvidnostno posojilo

Mikrokredit Sklad Skladov – brez zavarovanja in z 62,5% subvencijo EURIBOR-ja

Mikroposojila podjetjem - do 25.000 EUR po najugodni obrestni meri
Likvidnostno posojilo

Portfeljske garancije za krožno gospodarstvo

Do 10.000.000 EUR financiranja za sončne elektrarne in druge investicije za prehod na krožno gospodarstvo.