Likvidnostno posojilo

Javni razpis za premostitveno financiranje projektov NJO

Premostitveno financiranje za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne javne organizacije odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva.

Javni razpis za financiranje naložb v gasilstvu NVO GASILCI

Premostitveno financiranje za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne zasebne organizacije odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva.