Javni razpis AGRO zemlja in gozd – za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč

Javni razpis za financiranje nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč
mkgp javni razpisi

Javni razpis kmetijstvo A1 – Javni razpis za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave

Ugodni kredit do 1 milijon EUR za nove investicije v kmetijstvu.