PRIDOBITE NEPOVRATNA SREDSTVA IN URESNIČITE SVOJO IDEJO!

Vsako leto več organov EU in Republike Slovenije razpišejo nepovratna sredstva v obliki finančnih spodbud in subvencij, ki jih lahko podjetja koristite za financiranje lastnih idej in investicij.

Nepovratna sredstva lahko podjetja pridobite za podporo raziskovalnih in razvojnih projektov, uvajanja in razvoja digitalizacije poslovanja, trženja, učinkovite rabe energije, nabavi strojne opreme ali financiranja drugih večjih projektov gradnje nepremičnin in drugih večjih investicij.

Takšna sredstva zelo hitro poidejo, zato je smiselno spremljati objave razpisov in vlogo oddati takoj po njihovem odprtju.

Tukaj vam lahko pomagamo mi!