Razpisi za nepovratna sredstva – kaj so in kako jih izkoristiti

Kaj so nepovratna sredstva?

Nepovratna sredstva so denarna sredstva, ki jih pristojni organi delijo kot spodbude za ohranjanje ali nadgradnjo poslovanja podjetij oziroma poslovnih subjektov, ki so upravičeni do prejema teh sredstev. Uspešna pridobitev nepovratnih sredstev vsekakor omogoča hitrejše in… Več

Kaj je Eko sklad in kako vam lahko pomaga?

Eko sklad je specializirana javna finančna institucija za spodbujanje varstva okolja v Republiki Sloveniji. Ustanovljena je bila z namenom, da ozavešča, kako je narava pomembna. Poslanstvo Eko sklada je:

nudenje pomoči podjetjem, občinam, samostojnim podjetnikom in zasebnikom pri prehodu na… Več

Nepovratna sredstva za izboljšanje kompetenc starejših zaposlenih

Imate v vašem podjetju vsaj 3 zaposlene, starejše od 50 let? Bi jim radi omogočili dvig kompetenc in s tem zvišali njihovo produktivnost in kompetentnost?
Odprl se je razpis za nepovratna sredstva za dvig kompetenc starejših zaposlenih v podjetjih!
Javni razpis ASI 2021 –  sredstva za razvoj… Več