Javni razpisi financiranja SID banke

Ugodna financiranja državne banke za naložbe in likvidnost podjetji. Za trajnostne naložbe, digitalizacije, inovacije in podobne investicije.

INTEREG SLOVENIJA – ITALIJA 2023

INTEREG SLO - ITA 2021-2027. Do 1.100.000 EUR nepovratnih sredstev za projekte, skladne z intervencijsko logiko Programa IT-SI.
Likvidnostno posojilo

Javni razpis za premostitveno financiranje projektov NJO

Premostitveno financiranje za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne javne organizacije odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva.

Javni razpis za financiranje naložb v gasilstvu NVO GASILCI

Premostitveno financiranje za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne zasebne organizacije odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva.