7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 – podpora za naložbe v pridelovalno ali predelovalno industrijo

Nepovratna sredstva do 30% za predelovalno industrijo.

Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma (tudi gorski centri) za krepitev njegove odpornosti

Nepovratna sredstva za sofinanciranje nastanitvenih kapacitet in žičniške infrastrukture gorskih centrov.