EUIPO Sklad za MSP 2024- Registracija blagovnih znamk, patentov


Do 3.500 EUR nepovratnih sredstev za registracijo blagovnih znamk, modelov in patentov.

Kratek opis

Nepovratna sredstva za registracijo blagovnih znamk, modelov in patentov.

  • Višina sofinanciranja: do 3.500 EUR
  • Čas oddaje: do 6. decembra 2024 oz. porabe sredstev

Vsebina

Namen javnega razpisa

Javni razpis zajema finančno podporo za MSP-je v EU in Ukrajini za izboljšanje dostopa do intelektualne lastnine (IL) in njene zaščite.

Skupni proračun razpisa znaša 20 milijonov EUR. Finančna podpora je na voljo v obliki vavčerjev, ki krijejo določen odstotek upravičenih stroškov, odvisno od vrste zaščite intelektualne lastnine. Upravičenci so mala in srednje velika podjetja (MSP) iz EU in Ukrajine.

Upravičeni stroški

Sklad za MSP 2024 nudi povračilo stroškov za naslednje dejavnosti:

  • IP Scan in storitve za izvrševanje IP Scan – do 1.350 EUR na upravičenca.
  • Zaščita blagovnih znamk in dizajnov na nacionalni, regionalni, EU in mednarodni ravni – do 1.000 EUR na upravičenca.
  • Patenti – vključuje iskanje predhodne umetnosti, pristojbine za nacionalne in evropske patente ter pravne stroške za pripravo in vložitev evropskih patentnih prijav – do 3.500 EUR na upravičenca.
  • Zaščita sort rastlinskih skupnosti – do 1.500 EUR na upravičenca.

Način koriščenja sredstev

Sredstva se koristijo preko sistema vavčerjev, kjer upravičenci najprej plačajo storitve ali pristojbine za zaščito intelektualne lastnine, nato pa zaprosijo za povračilo stroškov.

Vavčerji krijejo od 50% do 90% upravičenih stroškov za posamezne storitve ali pristojbine povezane z zaščito intelektualne lastnine.

Čas upravičenih stroškov

Sklad za MSP je pobuda Evropske komisije, ki jo bo Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) izvajal  do 6. decembra 2023.

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov