Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice

EUIPO Sklad za MSP 2023 – nepovratna sredstva za registracijo blagovnih znamk, patentov


Do 1.500 EUR nepovratnih sredstev za registracijo blagovnih znamk, modelov in patentov.

Kratek opis

Nepovratna sredstva za registracijo blagovnih znamk, modelov in patentov.

 • Višina sofinanciranja: do 1.500 EUR
 • Čas oddaje: od 23. januarja 2023 do 8. decembra 2023

Vsebina

Namen javnega razpisa

Sklad za MSP v okviru programa Ideas Powered for business je shema nepovratnih sredstev, njen namen pa je pomagati malim in srednjim podjetjem (MSP) v EU zaščititi njihove pravice intelektualne lastnine.

Upravičeni stroški

Sklad za MSP 2023 nudi povračilo stroškov za naslednje dejavnosti:

 • registracijo blagovnih znamk in modelov: do 1.000 EUR nepovratnih sredstev
 • registracijo patentov: do 1.500 EUR nepovratnih sredstev

Način koriščenja sredstev

Nepovratna sredstva delujejo na principu vrednotnic, ki so veljavne 2 meseca od prejetja sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev. Vrednotnico lahko v zadnjem mesecu tudi podaljšate.

Po aktiviranju vrednotnic vstopite v izvedbeno obdobje, v katerem morate izvesti zadano storitev:

 • 6 mesecev za blagovne znamke in modele
 • 12 mesecev v primeru patentov

Višina upravičenih stroškov za posamezno področje

Registracija blagovnih znamk in modelov

V okviru Sklada za MSP 2023 lahko za registracijo blagovnih znamk in modelov koristite naslednje:

 • 75% povračila pristojbin za znamke in modele na ravni EU, nacionalni in regionalni ravni
 • 50% povračila pristojbin za znamke in modele zunaj EU

Registracija patentov

V okviru Sklada za MSP 2023 lahko za registracijo patentov koristite naslednje:

 • 75% povračilo pristojbin za poročilo o poizvedbi o prejšnjem stanju.
 • 75% povračilo predhodno odobrenih sredstev za patent
 • 75% povračilo pristojbin za vložitev prijave in poizvedbe za evropske patente, prijavljene pri uradu EPO.

Čas upravičenih stroškov

Sklad za MSP je pobuda Evropske komisije, ki jo bo Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) izvajal od 23. januarja 2023 do 8. decembra 2023.

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov