ugodni krediti ne povratna sredstva

Investicijski kredit ESIF posojila za rast in razvoj – Javni Razpis


Pridobite investicijski kredit ESIF posojila za rast in razvoj podjetja, s povsem 0% obrestno mero, primerno za podjetja v predelovalni industriji, turizmu, kreativni industriji in storitvenem sektorju.

Kratek opis

Pridobite investicijski kredit ESIF posojila za rast in razvoj podjetja, s povsem 0% obrestno mero, primerno za podjetja v predelovalni industriji, turizmu, kreativni industriji in storitvenem sektorju.

 • Razpisovalec: HBOR
 • Razpisana sredstva: Do uporabe sredstev
 • Višina kredita: Od 100.000 € do 3.000.000 €, ali 10.000.000 € za turistični sektor. Maksimalno 30 % za obratna sredstva, ki jih lahko pridobite neposredno ali prek bank.
 • Ročnost kredita: Do 12 let ali do 17 let za turizem.
 • Moratorij na odplačilo glavnice kredita: Do 4 leta ali do 5 let za turizem.
 • Obrestna mera: Obresti 0 % na znesek iz programa skladov ESIF del komercialnih bank v skladu s svojimi poslovnimi politikami.
 • Zavarovanje: Menice in druga zavarovalna orodja pri oceni tveganja.

Vsebina

Pridobite investicijski kredit ESIF posojila za rast in razvoj vašega podjetja. HBOR ponuja finančno podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki načrtujejo investicije v predelovalno industrijo, turizem, kreativno industrijo ter na znanju temelječe storitve. Izkoristite ugodne pogoje in povečajte konkurenčnost vašega podjetja. Prijavite se zdaj!

 

Kdo je upravičenec:

 • Mala in srednje velika podjetja.

Upravičeni stroški:

 • Dolgoročna investicijska posojila za mala in srednje velika podjetja, ki poslujejo več kot dve leti, in načrtujejo investicije v predelovalno industrijo, turizem, kreativno industrijo in na znanju temelječe storitve.

Obdobje upravičenih stroškov:

 • Stroški, nastali med trajanjem projekta, so upravičeni za kritje v okviru tega razpisa.

Oddajni rok:

 • Do uporabe sredstev.

Ne zamudite priložnosti!
Izkoristite ugodnosti investicijskega kredita ESIF posojila za rast in razvoj vašega podjetja. Prijavite se zdaj, saj je razpis odprt do uporabe sredstev!

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi na razpis se obrnite na našo kontaktno osebo.