Investicijsko posojilo za digitalizacijo in zelene tehnologije do 100.000€


Pridobite investicijsko posojilo do 100.000 EUR za financiranje zelenih tehnologij, digatalizacije in energetske učinkovitosti z obrestno mero 0,8%.

Kratek opis

Pridobite investicijsko posojilo do 100.000 EUR za financiranje zelenih tehnologij, digatalizacije in energetske učinkovitosti z obrestno mero 0,8%.

 • Razpisovalec: HAMAG – BICRO
 • Razpisana sredstva: do uporabe sredstev ali najkasneje do 30. junija 2026
 • Višina kredita: do 100.000 EUR
 • Ročnost kredita: do 10 let
 • Moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 1 leta
 • Obrestna mera: 0,8%
 • Zavarovanje: zadolžnice in druga zavarovalna orodja pri oceni tveganja

 

Vsebina

HAMAG – BICRO razpisuje investicijska posojila iz Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (NPOO) za mikro, mala in srednje velika podjetja. Če vaše podjetje potrebuje finančna sredstva za zelene tehnologije, krožno gospodarstvo, obnovljive vire energije, energetsko učinkovitost, digitalizacijo poslovanja ali druge projekte za povečanje poslovanja, je to vaša priložnost.

 

Kdo je upravičenec:

Mikro, mala in srednje velika podjetja so upravičena do prijave. Osnovna sredstva lahko predstavljajo največ 30 % celotnega zneska, namenjenega za obratna sredstva.

Upravičeni stroški:

 • Zelena tehnologija
 • Krožno gospodarstvo
 • Obnovljivi viri energije
 • Energetska učinkovitost
 • Digitalizacija poslovanja
 • Operativni procesi
 • Vlaganje v digitalizacijo 4.0
 • Digitalizacija procesa izvajanja storitev
 • Gradnja, širitev in ureditev objektov za izvajanje dejavnosti
 • Drugi nameni povečanja poslovanja
 • Zaposlovanje
 • Internacionalizacija
 • Izvoz

Obdobje upravičenih stroškov:

 • Stroški, nastali med trajanjem projekta, so upravičeni za kritje v okviru tega razpisa.

Oddajni rok:

 • Vloge sprejemamo do porabe sredstev ali najkasneje do 30. junija 2026

 

 

Ne zamudite priložnosti!
Prijavite se zdaj in izkoristite ugodnosti investicijskega posojila iz NPOO-a za rast in razvoj vašega podjetja!

Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi na razpis se obrnite na našo kontaktno osebo.