P4L 2020 javni-razpis

Javni razpis mikro spodbude v lesnopredelovalni panogi


Mikro spodbude MGRT v lesnopredelovalni industriji.

Kratek opis

MGRT bo objavil javni razpis namenjen manjšim projektom investicij v lesnopredelovalni industriji. Več informacij bo znanih v 2. kvartalu 2022.

Razpisnik: MGRT

Okvirna višina sredstev: 1 milijon EUR

Višina sofinanciranja: še v usklajevanju

Obdobje upravičenosti stroškov: še v usklajevanju

Predvidena objava: predvidoma 2. kvartal 2022

Vsebina

Namen javnega razpisa

Spodbujanje manjših oziroma mikro projektov, ki bodo preko vlaganj v opremo in razvojne aktivnosti omogočali hitrejši razvoj lesnopredelovalne panoge

Cilj

Razvoj in izdelava izdelkov iz lesa oz. iz lesnih tvoriv z višjo dodano vrednostjo

Upravičeni stroški

  • stroški dela,
  • stroški nakup strojev in naprav

Upravičenci:

Mikro, majhna in srednje velika podjetja