Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
Likvidnostno posojilo

Javni razpis P7K 2024 – FIKSNA obrestna mera 2,0%


Javni razpis, mikrokredit do 100.000 EUR po FIKSNI obrestni meri 2,0%!

Kratek opis

Javni razpis za mikrokredit do 100.000 EUR, z 2,0% FIKSNO obrestno mero. Porabite ga za investicijo ali obratna sredstva.

 • Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita (možnost oddaje ene vloge)
 • Obrestna mera: letna FIKSNA 2,0 %
 • Intenzivnost financiranja: 100 % kritje upravičenih stroškov
 • Odplačilna doba:
  • 2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  • 27 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev )
 • Zavarovanje:
  • 8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  • 8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita s strani Slovenskega podjetniškega sklada

Vsebina

Slovenski podjetniški sklad je v razpisal NOV javni razpis za mikrokredit do 100.000 EUR za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) po FIKSNI obrestni meri – samo 2,0%!

Do mikrokredita so upravičena tista podjetja, ki so imela v letu 2022 strošek energije vsaj 3% glede na čiste prihodke od prodaje.

Namen javnega razpisa

 • hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja
 • likvidnostno financiranje podjetij, ki so utrpela gospodarsko škodo obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize

Pogoji za kandidiranje

 • Glavni pogoj: letni strošek energije je v letu 2022 znašal 3 % glede na čiste prihodke od prodaje
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB8
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • Podjetje ne presega »de minimis« pogoja (200.000 EUR v zadnjih 3 koledarskih letih)

Pogoji za črpanje kredita

 • Črpanje: Namensko in v enkratnem znesku
  (najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)
 • Način odplačevanja: mesečen, obročen

Upravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme)
 • Neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc,..)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev

Razpisni roki in način oddaje vloge

 • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada
 • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
  • 15.3.2024 do 14.00 ure

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov