Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
Likvidnostno posojilo

Javni razpis P7P 2023 – kredit za odpravo posledic poplav


Ugoden kredit po 0,5% FIKSNI obrestni meri za podjetja, ki so utrpela posledice poplav.

Kratek opis

Ugoden kredit za podjetja, ki so utrpela škodo v poplavah. Samo 0,5% fiksna obrestna mera!

Kreditni pogoji

 • Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR kredita
 • Intenzivnost financiranja: 100 % kritje upravičenih stroškov
 • Odplačilna doba:
  • 2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  • 2–7 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Moratorij: od 1 do 6 mesecev (z možnostjo podaljšanja do največ 24 mesecev )
 • Obrestna mera: letna fiksna 0,5 %
 • Zavarovanje:
  • 8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR
  • 8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
 • Brez stroškov vodenja in odobritve kredita
 • Oddajni rok: 20.12.2023

Vsebina

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov JAVNI RAZPIS za izredno ugoden kredit za odpravo posledic poplav.

Podjetja, ki ste utrpela posledice uničujočih poplav lahko prejmete do 100.000 EUR po izredno ugodni obrestni meri – FIKSNO 0,5%!

Namen javnega razpisa

 • hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja
 • zagotoviti ugodno financiranje kot pomoč pri saniranju posledic poplav v avgustu 2023 na gospodarstvo

Pogoji za kandidiranje

 • Glavni pogoj: vlagatelj je utrpel neposredno škod v poplavah avgusta 2023
 • Višina kredita ne presega 40 % od vrednosti čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022
 • Skupna vsota sredstev pomoči za odpravo posledic škode po poplavah, ne sme presegati dejanske škode vlagatelja
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB8
 • Podjetje ne sme biti v težavah / prisilna poravnava, stečaj ali likvidacija/
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • »de minimis«

Pogoji za črpanje kredita

 • Črpanje: Namensko in v enkratnem znesku (najkasneje v 45 dneh od odobritve kredita)
 • Način odplačevanja: mesečen, obročen

Upravičeni stroški

 • Opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme)
 • Stroški materiala in trgovskega blaga
 • Stroški storitev
 • Zaračunan pripadajoči DDV na upravičene stroške

Obdobje nastanka upravičenih stroškov

od 04.08.2023 do 31.05.2024

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov