Javni razpis za trženje lesa in nelesnih gozdnih proizvodov


Javni razpis za trženje lesa in nelesnih gozdnih proizvodov

Kratek opis

Javni razpis za trženje lesa in nelesnih gozdnih proizvodov. Kmalu v objavi.

Razpoložljiva sredstva: 530.900 €

Višina sofinanciranja: v objavi, še ni opredeljeno

Najvišja višina pomoči: v objavi se ni opredeljeno

Datum oddaje: še ni objavljeno

Vsebina

Namen javnega razpisa

Razpis za vrsto obratovanja 8.6.3. “Trženje lesa in nelesnih gozdnih proizvodov” Program razvoja podeželja Republike Hrvaške

Predmet razpisa:

Kmetijstvo, razvoj podeželja, gozdarstvo

Upravičeni stroški za sofinanciranje

Upravičene dejavnosti so gradnja, obnova in/ali opremljanje premičnega ali nepremičnega predmeta/prostora za predstavitev in prodajo gozdarskih proizvodov in gozdarskih storitev, nakup in/ali najem multimedijskih naprav, pomoči in storitev za promocijo gozdarskih proizvodov in gozdarskih storitev, trženje oglaševalskih storitev pravnih in fizičnih oseb, proizvodnja in distribucija promocijskega gradiva ter oglaševalske kampanje o gozdarskih proizvodih in gozdarskih storitvah, nakup novih strojev, orodja, naprav in pakirne opreme

Upravičenci

Upravičeni upravičenci so lastniki gozdov, združenja lastnikov gozdov, mikro, mala in srednja podjetja ter enote lokalne samouprave in njihova združenja.

Točkovnik

še ni objavljeno

 

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov