Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
mkgp javni razpisi

Javni razpis kmetijstvo A1 – Javni razpis za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč


Ugodni kredit za kmetijstvo do 150.000 EUR.

Kratek opis

Javni razpis za kmetijstvo za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Rok oddaje: 8.11.2021 in 6.12.2021

Način financiranja: Ugodni kredit; 100% sofinanciranje; 5.000-150.000 EUR

Doba vračanja: 240 mesecev (z vključenim moratorijem)

Obrestna mera: Bolj ugodna kot kredit pri banki. Je odvisna od koeficienta razvitosti občine in referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči.

Vsebina

Javni razpis je namenjen za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč. Poglejte si spodaj ali lahko koristite razpis.

Razpisani znesek: 3.000.000 EUR

Minimalno število doseženih točk: 25/100

Upravičeni vlagatelji

Kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev (vpisan mora bit pred 2018), organizirana kot kmetija, ki ni pravna ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost

Upravičene dejavnosti:

  • 1 Pridelovanje netrajnih rastlin
  • 2 Gojenje trajnih nasadov
  • 3 Razmnoževanje rastlin
  • 4. Živinoreja
  • 5 Mešano kmetijstvo
  • 6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov
  • 02 Gozdarstvo

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov