Javni razpis za nakup strojev

Javni razpis za nakup strojev in gradnjo poslovnih objektov


V kratkem bo objavljen NOV JAVNI RAZPIS za NEPOVRATNA SREDSTVA za nakup OSNOVNIH SREDSTEV

Kratek opis

Javni razpis za nepovratna sredstva za nakup OSNOVNIH SREDSTEV – proizvodnih strojev ali gradnjo proizvodnje, skladišč (opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva).

Več informacij sledi v kratkem.

Upravičeni stroški:

  • Nakup osnovnih sredstev (proizvodni stroji)
  • Gradnja ali nakup poslovnega objekta (proizvodnja ali skladišča)
 • Mikro, mala in srednja podjetja
 • Za obmejna problemska območja 
 • Subvencija: do 50% (100.000 EUR)
 • Projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge

Vsebina

Nepovratna sredstva za nakup proizvodnih strojev in gradnjo objektov (proizvodnje, skladišča)

V kratkem bo objavljen javni razpis za nepovratna sredstva za nakup OSNOVNIH SREDSTEV za proizvodnje (opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva – stroji)

Več informacij bo znanih ob objavi javnega razpisa, ko bomo lahko ocenili ali bi bili primerni za prijavo (ustrezate v dejavnosti, bonitetni oceni, itd.).

Okvirni predvideni pogoji

 • Objava v januarju/februarju

Upravičeni stroški:

  • Nakup osnovnih sredstev (proizvodni stroji)
  • Gradnja ali nakup poslovnega objekta – proizvodnja ali skladišče (gradbeno dovoljenje v pridobivanju; izdelana projektna dokumentacija – PIZ, DIIP, IP)
 • Mikro, mala in srednja podjetja
 • Za obmejna problemska območja (glejte spodaj na povezavi)
 • Subvencija: do 50% (po karti regionalne pomoči), z zgornjo mejo cca. 100.000 EUR subvencije
 • Projekt se ne sme začeti pred oddajo vloge (ni plačil in zavezujočih pogodb).

Nakup transportnih vozil in delovnih strojev ni upravičen strošek.

Obmejna problemska območja

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale. ..

Pričakuje se veliko povpraševanj za prijavo na javni razpis, zato nas kontaktirajte že danes.

V kolikor vas razpis zanima in izpolnjujete osnovne pogoje za prijavo, nam pošljite spodaj navedene podatke, da vas preverimo še pred objavo javnega razpisa:

 • Predračun ali ponudbo za stroje
 • Ocena vrednosti investicije
 • Časovnica

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov