Premostitveno financiranje

Javni razpis za pred-financiranje odobrenih projektov


Finančni produkt B: GOSPODARSTVO PF

Kratek opis

Razpis Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo gospodarski subjekti odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva.

Višina posojila: do 300.000€

Obrestna mera: ROM + 1,30%

Ročnost: do 3 let

Sofinanciranje: do 80% upravičenih stroškov

Oddaja vloge: do 31.12.2022

Vsebina

Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil nov javni razpis. Razpis Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo gospodarski subjekti odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

Odlični pogoji:

  • Ročnost: do 3 let
  • Sofinanciranje Sklada do 80 % upravičenih stroškov
  • Moratorij: do 3 let, pri čemer je moratorij lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta

Višina posojila:

  • Min: 5.000 €
  • Max: 150.000 € oz. 300.000 € (v kolikor ima vlagatelj bonitetno oceno enako ali višjo od 8)

Obrestna mera:

  • ROM + 1,30 %

Zavarovanje:

  • Praviloma le z menicami*(*ob dobri finančni in kreditni oceni)

Oddaja vloge:

do 31.12.2022

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov