Premostitveno financiranje

Javni razpis za pred-financiranje odobrenih projektov


Finančni produkt B: GOSPODARSTVO PF

Kratek opis

Razpis Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo gospodarski subjekti odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva.

Višina posojila: do 300.000€

Obrestna mera: ROM + 1,30%

Ročnost: do 3 let

Sofinanciranje: do 80% upravičenih stroškov

Oddaja vloge: do 31.12.2022

Vsebina

Javni razpis za pred-financiranje projektov gospodarskih subjektov

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil nov javni razpis. Razpis Finančni produkt je namenjen premostitvenemu financiranju za izvedbo projekta, za katerega imajo gospodarski subjekti odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva na območju Republike Slovenije.

Odlični pogoji:

Ročnost: do 3 let
Sofinanciranje Sklada do 80 % upravičenih stroškov

Višina posojila:

Min: 5.000 €
Max: 150.000 € oz. 300.000 €

Obrestna mera:

ROM + 1,30 %

Zavarovanje:

Praviloma le z menicami*(*ob dobri finančni in kreditni oceni)

Oddaja vloge:

do 31.12.2022