Likvidnostno posojilo

Mikrokredit Sklad Skladov – brez zavarovanja in z 62,5% subvencijo EURIBOR-ja


Mikroposojila podjetjem – do 25.000 EUR po najugodni obrestni meri

Kratek opis

Pridobite najcenejše financiranje za podjetja, BREZ ZAVAROVANJA in s samo 37,5% EURIBOR-ja!

Razpisnik: Sklad skladov (SID Banka)

Višina financiranja: do 25.000 EUR (oddaja več vlog)

Obrestna mera: nizek fiksni pribitek + samo 37,5% EURIBOR-ja!

Zavarovanje: BREZ ZAVAROVANJA, samo menice!

 

Vsebina

Sklad skladov preko poslovnih bank razpisuje odlična finančna sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov in poslovanja ali investicije v osnovna sredstva.

Pridobite najugodnejši mikrokredit z 62,5% subvencijo EURIBOR in nizkim fiksnim pribitkom, ter BREZ ZAVAROVANJ!

 

Kdo lahko pridobi mikrokredit?

Upravičeni so MSP, ki:

 • imajo pozitivno bilanco,
 • majhno zadolženost,
 • EBITDA ( 6-7 ),
 • brez blokad, narokov,
 • so davčni plačniki,
 • nimajo tujega kapitala.

Program Sklad skladov vam omogoča:

 • Kredit v višini od 5.000 € do 25.000 €.
 • Financiranje 100 % upravičenih stroškov, z vključenim DDV.
 • Obrestno mero, ki je sestavljena iz fiksnega pribitka in samo približno 1/3 EURIBOR-ja (37,5% EURIBOR). 62,5% EURIBOR je subvencioniran!
 • Dobo kreditiranja od 2 do 5 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice od do 2 ½ let oziroma največ ½ ročnosti kredita.
 • BREZ ZAVAROVANJA oziroma le vpis zastavne pravice na predmetu financiranja.
 • Drugi pogoji, skladno s programom in pogoji finančnega posrednika.

Namen financiranja

 • za obratna sredstva
 • plačila za nakup materiala
 • plačila za nakup trgovskega blaga
 • plačila za storitve
 • stroške dela

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov