Primorska hranilnica Vipava

Javni razpisi Primorska hranilnica Vipava – Mikroposojila MSP


Mikroposojilo, kjer lahko prejmete do 50.000 EUR po ugodni obrestni meri.

Kratek opis

Primorska hranilnica Vipava v sodelovanju s SID banko zagotavlja ugodna financiranja za podjetja, prizadeta zaradi epidemije COVID-19.

Razpisnik: Primorska hranilnica Vipava v sodelovanju s SID Banko

Višina financiranja: od 5.000 do 50.000 EUR (možnost oddaje dveh vlog)

Obrestna mera: 0,38% – 1,88%

Datum odprtja: trenutno odprt, do porabe sredstev

Vsebina

Primorska hranilnica Vipava razpisuje ugoden kredit za zagotavljanje pomoči tistim, ki so utrpeli posledice zaradi epidemije COVID-19.

Upravičenci

Pod upravičene prejemnike ugodnega kredita spadajo samostojni podjetnik, mikro ali majhno podjetje, ki:

 • se ne šteje za podjetje v težavah
 • ima poravnane davke in prispevke
 • nima glavne dejavnosti v izključenih sektorjih
 • ima na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas
 • posluje z isto davčno številko vsaj 36 mesecev
 • ocenjen denarni tok zadostuje za poplačilo posojila
 • izkazuje negativne učinke zaradi pandemije v okviru COVID – 19

Upravičeni stroški

S kreditom Primorske hranilnice Vipava se lahko financira:

 • Plačila za nakup materiala
 • Plačila za nakup trgovskega blaga
 • Plačila za storitve
 • Stroške dela

Stroški lahko nastanejo največ 2 leti pred oddajo vloge oz. 4 leta po odobritvi financiranja in na dan oddajo vloge ne smejo biti plačani; če gre za zagotavljanje obratnih sredstev za učinkovito odzivanje ja javnozdravstveno krizo v okviru izbruha COVID-19, ta strošek ni nastal pred 1. februarjem 2020.

Možno je 100% financiranje upravičenih stroškov z vključenim DDV.

Pogoji financiranja

Primorska hranilnica Vipava financiranje zagotavlja pod naslednjimi pogoji:

 • Kredit v višini od 5.000,00 € do 50.000,00 € (do 2 vlogi)
 • Doba kreditiranja je od 2 do 5 let
 • Ni stroškov odobritve in vodenja financiranja
 • Moratorij na odplačilo glavnice do 2 ½ let oziroma največ ½ ročnosti kredita
 • Brez zavarovanj, oziroma izključno bianco menicami subjekta
 • Obrestna mera je odvisna od bonitetne ocene podjetja, približno 0,38% – 1,88 %