Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
Likvidnostno posojilo

Likvidnostno posojilo zaradi COVID19 in oskrbe z energijo


SPS je objavil nov mikrokredit (do 100.000 EUR), kot pomoč za likvidnostne težave podjetij.

Kratek opis

SPS je objavil nov mikrokredit do 100.000 EUR, kot pomoč za likvidnostne težave podjetij. Podjetja bodo tokrat morala dati v zavarovanje tudi 5 menic osebnega poroka.

Razpisana sredstva: 32.000.000 EUR

Višina kredita: 20.000 – 100.000 EUR

Ročnost kredita: do 60 mesecev (z možnostjo podaljšanja do 24 mesecev)

Moratorij: do 6 mesecev

Obrestna mera: 0,35% + 6-mesečni EURIBOR

Obdobje upravičenosti stroškov: od 1.6.2022 – 31.5.2023

Oddajni rok: 15.11.2022 do 14:00

Vsebina

P7CE 2022 – Krizno likvidnostni kredit

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov mikrokredit do 100.000EUR, kot pomoč za likvidnostne težave podjetij. Razpisanih je 32.000.000EUR. Od tega je 27.000.000 EUR namenjenih za dejavnost C, 5.000.000 EUR pa je namenjenih za ostale dejavnosti.

Upravičenci:

Upravičenci do prijave na razpis so podjetja (MSP), ki so ustanovljena in so poslovala pred epidemijo virusa Covid19, to je pred 12.03.2020.

Gospodarska škoda zaradi energetske krize pa se pri vlagateljih izkazuje v višjih stroških električne energije ali plina ali pogonskega goriva, kar se ugotavlja kot razlika med obračunom električne energije ali plina ali pogonskega goriva za september 2022 v primerjavi z obračunom za september 2021 ali januar 2022.

Upravičeni stroški:

 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
 • izdatki za opravljene storitve,
 • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom),
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Zavarovanje:

 • 5 menic podjetja
 • 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

Vstopni pogoji:

 • Na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Registrirana dejavnost:

  • Področje C – Predelovalne dejavnosti, razen C 10.2, C 11.01, C 12, C 20.51, C 24.46, C 25.4, C 30.4
  • I55.1 Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
  • I55.2 Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
  • I55.3 Dejavnost avtokampov, taborov
  • I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
  • N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti
  • N82.3 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
  • R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
  • H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS)
 • SBON mora biti med SBON1 – SBON8

 

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov