Likvidnostno posojilo

Javni razpis za MIKROKREDIT za obratna sredstva


Kmalu objavljen javni razpis za mikrokredit!

Kratek opis

Kmalu odprtje novega javnega razpisa za MIKROKREDIT. Več informacij sledi ob objavi.

 • odprtje predvidoma v koncu januarja

Vsebina

Kmalu lahko pričakujemo odprtje javni razpis za MIKROKREDIT. Več informacij sledi ob objavi javnega razpisa.

Predvideni vstopni pogoji

 • Mikro, malo ali srednje veliko podjetje
 • Ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas
 • Na dan oddaje vloge posluje vsaj 6 mesecev z isto davčno številko
 • Na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti FURSu
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Ne sme delovati v eni izmed prepovednih dejavnosti (klasične prepovedane dejavnosti na SPS)
 • Za leto 2021 ima Bisnode bonitetno oceno vsaj D ali boljše

Predvideni upravičeni stroški

 1. stroški materiala in trgovskega blaga,
 2. stroški storitev,
 3. stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

 

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov