ugodni krediti

Sofinanciranje nastopa na mednarodnih sejmih v letih 2023-2028


Sofinanciranje nastopa podjetij na mednarodnih sejmih.

Kratek opis

Prihaja nov javni razpis za sofinanciranje nastopov podjetij na mednarodnih sejmih.

Izvajalec: SPIRIT

Višina sofinanciranja: pavšalni znesek na enoto

Okvirna višina sredstev: 9,56 milijonov EUR (od tega v letu 2024 na voljo 1,8 milijonov EUR)

Predvidena objava: 1. kvartal 2024

Vsebina

Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije le-teh. Prav tako je cilj krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, vključno s produktivnimi naložbami.

Upravičenci

MSP

Upravičeni stroški

  • stroški najema razstavnega prostora za mednarodne sejme,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
  • stroški tehničnih priključkov,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora in
  • stroški sejemske opreme

Obdobje upravičenih stroškov

Še v usklajevanju

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov