Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
Likvidnostno posojilo

Javni razpis P7-2 2023 COVID mikrokredit


Odprl se je odličen javni razpis za mikrokredit.

Kratek opis

Odprl se je odličen javni razpis za mikrokredit. Obrestna mera samo 0,8% + 37,5% 6-mesečnega EURIBORA! Zavarovanje samo menice!

 • Višina financiranja: do 50.000 EUR
 • Odplačilna doba: 5 let
 • Moratorij: max 6 mesecev
 • Obrestna mera: 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA + 0,8%
 • Zavarovanje: 8 menic podjetja
 • Datum oddaje: 24.3.2023

Vsebina

Odprl se je odličen javni razpis P7-2 2023 COVID MIKROKREDITI 2023 z izjemno nizko obrestno mero, ki je samo 0,8% + 37,5% 6 mesečnega EURIBORA ter zavarovanjem samo na MENICE!

Ta javni razpis je odlična priložnost za vaše podjetje, da pridobi potrebna sredstva za rast in razvoj.

Kreditni pogoji

 • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR (možnost oddaje 2 vlog).
 • Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.
 • Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.
 • Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.
 • Zavarovanje kredita: 8 menic podjetja.

Pogoji za pridobitev kredita

 • Glavni pogoj: najmanj 10% upad čistih prihodkov iz poslovanja v letu 2020 ali 2021 glede na leto 2019.
 • Najmanj 1 zaposlen
 • Podjetje ustanovljeno pred 1.1.2019
 • Bonitetna ocena vsaj SB7

Skupna višina sredstev je 5.000.000 EUR.

Svetujemo vam, da čim prej preverite, ali izpolnjujete pogoje in nas kontaktirate, da uredimo prijavo!

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust).
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

 

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov