Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
turizem1 sid banka

Javni razpis za dodeljevanje enkratne pomoči v turizmu, gostinski ter kulturno-umetniški dejavnosti


10 milijonov evrov pomoči po koronavirusu

Kratek opis

Agencija SPIRIT je objavila javni razpis za dodeljevanje enkratne pomoči v turizmu, gostinski ter kulturno-umetniški dejavnosti.

Razpisnik: SPIRIT

Višina sredstev: 10 milijonov EUR

Javni razpis je odprt do 22. aprila!

Vsebina

Predmet razpisa

Gre za enkratni dodatek za panoge, ki jih je koronakriza najbolj prizadela. Glede na prvotne napovedi se je tudi precej zmanjšala vsota denarja, ki je na voljo za razpis, posledično so se zaostrili pogoji za pridobitev pomoči, na drugi strani pa zmanjšal znesek na zaposlenega, ki ga bo mogoče prejeti.

Na voljo je skupno deset milijonov evrov, upravičenci bodo prejeli enkratni pavšalni znesek, in sicer šest tisoč evrov na zaposlenega.

 

Katere dejavnosti so upravičene

Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednja podjetja – tudi samostojni podjetniki ali zadruge –, ki so imela 31. julija 2021 v AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih dejavnosti:

I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,

I56.300 Strežba pijač,

N79.110 Dejavnost potovalnih agencij,

N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,

N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,

N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,

R90.010 Umetniško uprizarjanje,

R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje.

 

Upad prihodkov za 75 odstotkov

Do pomoči bodo upravičena le podjetja in podjetniki, ki so imeli v letu 2020 izpad prihodkov od prodaje v primerjavi z letom 2019 v višini vsaj 75 odstotkov po vsaj enem od meril, in sicer izračun upada prihodkov:

  • s primerjavo prihodkov od prodaje,
  • glede na povprečno število zaposlenih,
  • glede na vrednost opredmetenih osnovnih sredstev brez zemljišč ali
  • glede na povprečne prihodke in povprečno število zaposlenih glede na upravičeno dejavnost ter organizacijsko obliko.

 

Višina sofinanciranja

Upravičeni so stroški dela, ki so prijaviteljem nastali v času vnovičnega zagona dejavnosti od 1. avgusta 2021 do 31. januarja 2022. Stroške bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska v višini šest tisoč evrov za enega zaposlenega. Vrednost sofinanciranja za posamezno podjetje se izračuna tako, da se pavšalna vrednost šest tisoč evrov pomnoži z najmanjšim številom zaposlenih v upravičenem obdobju, torej od 1. avgusta 2021 do 31. januarja 2022.

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov