Javni razpis Sklad za pravični prehod za Zasavsko in Savinjsko-Šaleško regijo


Nepovratna sredstva za stroje in proizvodnjo za premogovniške regije.

Kratek opis

Nepovratna sredstva za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev in gradnje v Zasavski in Savinjsko-Šaleški regiji.

 • objava javnega razpisa v začetku leta 2024

Vsebina

V začetku leta 2024 se pričakuje javni razpis Sklada za pravični prehod za razvoj in prestrukturiranje premogovniški regij Zasavja in Savinjsko-Šaleške doline.

Javni razpis bo namenjen za investicije v produktivne naložbe in naj bi zajemal investicije v osnovna sredstva ter gradnjo.

Kakšne investicije bodo najverjetneje upravičene za sofinanciranje?

Pričakuje se, da bo v ospredju javnega razpisa razvoj premogovniških regij, zmanjšanje vpliva na okolje, spodbujanje zaposlovanja, dvig dodane vrednosti podjetij in dvig odpornosti na zunanje vplive.

Naložbe, ki bodo najverjetneje primerne za prijavo na razpis so:

 • investicije v stroje
 • posodobitev proizvodnega procesa
 • energetska sanacija poslovnih objektov
 • investicija v obnovljive vire energije
 • investicija v neopredmetena osnovna sredstva (programska oprema)

Koliko sofinanciranja lahko podjetja pričakujejo?

Vrednost upravičenih investicij trenutno še ni znana.

Odstotek sofinanciranja se naj bi gibal med 40% do 60%.

Kaj lahko naredite še preden je javni razpis objavljen?

Pomembno je, da se na kandidiranje na omenjeni javni razpis pripravite že prej in ne čakate na objavo. Rok za prijavo bo zagotovo kratek in malo je možnosti za pripravo dobrega projekta prijave, v kolikor ni osnovna investicija znana že v naprej.

Zato vam priporočamo da:

 • napišete kratek poslovni načrt, kaj bi radi narediti in kaj boste s tem dosegli
 • pridobite konkurenčne ponudbe za osnovna sredstva in/ali gradnjo
 • pridobite vsa dovoljenja, ki so potrebna za pričetek investicije

Ne veste, kako začeti?

Pri pripravi projekta in kasneje prijavi na javni razpis vam lahko pomagamo mi. Kontaktirajte našega strokovnjaka na spodnji kontakt in pomagal vam bo pri uresničitvi vaše poslovne ideje.

Kaj je Sklad za pravični prehod?

Sklad za pravični prehod je finančni instrument Evropske unije, ki je bil ustanovljen z namenom podpore najbolj prizadetim regijam Evrope, katerih razvoj je bil so do sedaj odvisen od fosilnih goriv.  Ta sklad je del širšega Evropskega zelenega dogovora, ki si prizadeva za to, da bi Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina.

Glavni cilji sklada:

 1. Podpora regijam, odvisnim od fosilnih goriv: Sklad je namenjen predvsem regijam, ki so močno odvisne od industrije, ki temelji na fosilnih gorivih, kot so premog, šota ali oljni skrilavec. Cilj je pomagati tem regijam pri prehodu na čistejše vire energije in zmanjšati gospodarske posledice tega prehoda.
 2. Spodbujanje trajnostnega razvoja: Sklad financira projekte, ki spodbujajo trajnostni razvoj, vključno z obnovljivimi viri energije, energetsko učinkovitostjo, razvojem novih industrijskih sektorjev, raziskavami in inovacijami ter izboljšanjem spretnosti delovne sile za nove zelene delovne možnosti.
 3. Socialna pravičnost: Eden od ključnih ciljev sklada je zagotoviti, da prehod na zeleno gospodarstvo poteka pravično in da nobena skupnost ali skupina ljudi ne ostane zaostala. To vključuje financiranje usposabljanja in prekvalifikacije delavcev ter podporo za mala in srednje velika podjetja.
 4. Regionalni razvoj: Sklad si prizadeva tudi za spodbujanje gospodarskega razvoja in socialne kohezije v regijah, ki so najbolj prizadete zaradi prehoda na zeleno gospodarstvo.

Implementacija sklada:

 • Razpisi in financiranje: Sklad deluje preko razpisov, kjer regije ali projekti lahko zaprosijo za financiranje. Ti razpisi so običajno usmerjeni v specifične cilje, kot je npr. razvoj določenih vrst infrastrukture ali podpora določenim gospodarskim sektorjem.
  • Predvidena se naslednja razdelitev sredstev za obe regiji:

 

 • Sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi oblastmi: Sklad tesno sodeluje z lokalnimi in regionalnimi oblastmi, da zagotovi, da so sredstva usmerjena v projekte, ki najbolj koristijo prizadetim skupnostim.
 • Evropska koordinacija: Sklad je del širše strategije EU za boj proti podnebnim spremembam in spodbujanje trajnostnega razvoja, kar pomeni, da je njegovo delovanje usklajeno z drugimi evropskimi programi in politikami.

V kontekstu regij Zasavje in Savinjsko-Šaleške, ki sta tradicionalno industrijski in rudarski regiji v Sloveniji, bo nov javni razpis iz Sklada za pravični prehod imel pomembno vlogo pri podpiranju prehoda teh regij na bolj trajnostne in okolju prijazne gospodarske dejavnosti.

 

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov