V1 | Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino


Vavčer za udeležbo podjetij na gospodarskih delegacijah v tujini.

Kratek opis

Vavčer za sodelovanje podjetij na gospodarskih delegacijah v tujini.

Višini sofinanciranja: 60% sofinanciranje upravičenih stroškov oz. do 3.000 EUR

Višina razpisanih sredstev: 0,5 milijona v letih 2024 do 2028

Vsebina

Namen vavčerja

Cilj vavčerja je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k aktivnemu sodelovanju v izhodnih gospodarskih delegacijah, s ciljem:

 • Vzpostavljanja povezav s potencialnimi poslovnimi partnerji
 • Iskanja novih poslovnih priložnosti
 • Povečanja prepoznavnosti podjetja
 • Pridobivanja izkušenj pri predstavitvah in poslovanju na mednarodnih trgih

Višina sofinanciranja

 • 60-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov
 • Najnižji znesek subvencije: 300,00 EUR
 • Najvišji znesek subvencije: 3.000,00 EUR

Upravičeni stroški

 • Stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini
 • Stroški prevoza, vključno z letalskimi, železniškimi in avtobusnimi prevozi
 • Stroški nočitev – upravičeni so stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije ter največ dodatno dve nočitvi (prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka)

DDV ni upravičen strošek.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov

MSP lahko uveljavljajo stroške nastale v obdobju od 1. januarja 2024 do 30. septembra 2028.

Pogoji sofinanciranja

Do sofinanciranja bodo upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti, določenega v pogodbi o sofinanciranju. Upravičenec mora izvesti vse aktivnosti do predložitve zahtevka za izplačilo.

Posebni pogoji

 • Pri izbiri zunanjega izvajalca mora MSP ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni
 • Gospodarske delegacije se mora udeležiti lastnik in/ali zakoniti zastopnik in/ali zaposleni v podjetju
 • Stroški se lahko uveljavljajo za dva (2) udeleženca iz strani MSP v okviru posamezne delegacije
 • MSP lahko za ta javni poziv pridobi sredstva večkrat letno
 • Shema »de minimis«