Spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost (JR INVEST2024-NOO)


Nepovratna sredstva za večje investicije. Tudi za velika podjetja.

Kratek opis

Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za dvig produktivnost in konkurenčnosti.

  • Okvirna višina sredstev: 15,52 milijona EUR
  • Predvidena objava: 2. kvartal 2024

Vsebina

Namen in cilj javnega razpisa

Namen: podpreti investicije za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter ohranitev delovnih mest, spodbuditi visoko kapitalsko intenzivne, visoko produktivne ter zelene in digitalne investicije podjetij ter dolgoročno krepiti produktivnost slovenskega gospodarstva.

Cilj: uspešno zaključeni projekti zelenega in digitalnega prehoda

Upravičenci

  • MSP in velika podjetja

Upravičeni stroški

  • investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva

Obdobje upravičenih stroškov

Še v usklajevanju

Višina sofinanciranja

Še v usklajevanju, verjetno se bo gibalo od 10 do 60%, glede na velikost podjetja ter regijo investicije (10% za velika podjetja v Osrednjeslovenski regiji, 60% za mala podjetja v Vzhodni Sloveniji).

 

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov