vavčer

V3 | Vavčer za pridobitev certifikatov kakovosti


Sofinanciranje do 9.999,99EUR za pridobitev certifikata kakovosti

Kratek opis

Slovenski podjetniški sklad je objavil nov vavčer, katerega namen je spodbuditi podjetja k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev.

Višina sofinanciranja: od 1.000,00 EUR do 9.999 EUR

Višina financiranja: 60% intenzivnost pomoči

Vsebina

Namen javnega poziva

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k pridobitvi certifikatov oziroma pridobitvi novih sistemov vodenja, proizvodov, procesov, storitev in vzdrževanja certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov oz. vzdrževanja/obnovitve certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov in storitev ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN, in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

Višina sofinanciranja

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Strošek DDV ni upravičen strošek.

Prijavitelj lahko za javni poziv pridobi sredstva večkrat letno. Za vsak certifikat podjetje odda eno vlogo.

Datum upravičenih stroškov

Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2028. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične s 1. 1. 2024 in traja do 30. 9. 2028.

Upravičeni stroški

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški pridobitve oz. vzdrževanja certifikatov ter akreditiranih poročil o preskušanju za namen pridobitve certifikata:

  • Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca).
  • Stroški nakupa standarda.
  • Stroški pridobivanja certifikata oz. vzdrževanja/obnovitve certifikatov za sisteme vodenja, proizvodov, procesov, storitev ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov in shem (ISO, IATF, IEC in ITU, EN in ETSI, EMAS, ECOLABEL, IFS, BRC, FSC, PEFC, COSMOS).

Sofinanciranje upravičenih stroškov pridobitve oz. vzdrževanja certifikata je upravičeno le za certifikate prvič pridobljene po 1. 1. 2024.

Pomagamo vam pri vzpostavitvi ISO standardov

Smo ekipa strokovnjakov iz različnih področjih, zato lahko kompetentno pokrivamo različne dejavnosti. Med drugim so naše storitve tudi s področja ISO standardov, o katerih lahko preberete več na naši spletni strani ISO standard. Pomagamo vam tudi pri izdelavi dokumentacije za vzpostavitev standardov v vašem podjetju.