Kmetijstvo in gozdarstvo – aktualni razpisi za povratna sredstva

Javni razpis AGRO zemlja in gozd – za projekte nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč

Javni razpis za financiranje nakupa kmetijskih in gozdnih zemljišč