Javni razpis za subvencijo/sofinanciranje sončnih elektrarn in drugih naprav za proizvodnjo električne in toplotne energije