Javni razpis za občine – izgradnja naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih

Javni razpis za subvencijo/sofinanciranje sončnih elektrarn in drugih naprav za proizvodnjo električne in toplotne energije