Nepovratna sredstva - ključ do rasti vašega podjetja

Nepovratna sredstva lahko podjetja pridobite za:

  1. podporo raziskovalnih in razvojnih projektov,
  2. uvajanja in razvoja digitalizacije poslovanja, trženja,
  3. učinkovite rabe energije,
  4. za nabavo strojev in druge opreme
  5. ali financiranja drugih večjih projektov gradnje nepremičnin in drugih večjih investicij.

Takšna sredstva zelo hitro poidejo, zato je smiselno spremljati objave razpisov in vlogo oddati takoj po njihovem odprtju.

Gospodarstvo

Aktualni javni razpisi za nepovratna sredstva

Prihajajoči javni razpisi za nepovratna sredstva

Kmetijstvo in gozdarstvo

Aktualni javni razpisi za nepovratna sredstva

Trenutno ni na voljo javnih razpisov.

Prihajajoči javni razpisi za nepovratna sredstva

Trenutno ni na voljo javnih razpisov.

Kako vam pomagamo do nepovratnih sredstev?

1. Razvoj projektne ideje

Razvoj projekta

Skupaj razvijemo idejo in projekt še predno se pojavi priložnost prijave na javne razpise za nepovratna sredstva.

 

Cilji in rezultati

Jasno opredelimo cilje projekta in pričakovane rezultate, vključno z merljivimi kazalniki uspešnosti.

2. Iskanje ustreznih razpisov

Iskanje razpisov

Za vas redno spremljamo razpise za nepovratna sredstva različnih skladov Republike Slovenije in Evropske Unije ter vas obvestimo o razpisih, ki bi bili primerni za vaše projekte.

3. Priprava razpisne dokumentacije

Pridobivanje informacij in dokumentacije

Od vas zahtevamo dokumentacijo, ki jo potrebujemo za pisanje investicijske dokumentacije in vloge.

 

Finančni načrt

Na podlagi finančne zasnove pripravimo podroben finančni načrt projekta, ki vključuje predvidene stroške in načrtovane vire financiranja.

 

Pisanje vloge

Izpolnimo prijavnico in pripravimo vse potrebne priloge ter dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje razpisnih pogojev.

4. Oddaja vloge

Preverjanje in oddaja

Pred oddajo ponovno preverimo celotno vlogo za morebitne napake ali pomanjkljivosti. Vlogo za vas oddamo v skladu z navodili razpisa.

5. Ocenjevanje vloge

Ocenjevanje

Po oddaji vloge bo pristojna institucija ocenila vloge na podlagi meril razpisa. Najprej se oceni formalno izpolnjevanje vloge, nato pa vsebinsko.

V primeru, da komisija zahteva pojasnila, jim odgovorimo mi.

6. Podpis pogodbe

Obvestilo o odločitvi

Če je vaša vloga uspešna, boste na elektronsko pošto ali po fizični pošti prejeli obvestilo o dodelitvi sredstev.

 

Podpis pogodbe

Naslednji korak je podpis pogodbe o financiranju, ki določa pravice in obveznosti obeh strani, vključno z načinom poročanja in nadzora projekta.

7. Izvedba vašega projekta

Realizacija projekta

Zdaj ste na vrsti vi. Vaš projekt izvedite v skladu s pogodbo in prijavljenim načrtom projekta.

 

Spremljanje in poročanje

Pri poročanju vam pomagamo mi. Skupaj z vami redno spremljamo napredek projekta in poročamo o doseženih rezultatih. Stroške in izvedbo projekta je potrebno poročati v skladu z datumi, ki so določeni v pogodbi o sofinanciranju, prejeti s strani Sklada ali ministrstva.

8. Zaključek projekta

Zaključno poročilo

Po zaključku projekta pripravimo zaključno poročilo, ki povzema izvedene aktivnosti in dosežene rezultate.

Rezultate projekta poročamo še toliko let, kolikor zahteva javni razpis.

Se sprašujete...

  1. Ali je moj projekt dovolj dober za prijavo na javne razpise?
  2. Kakšne pogoje moram izpolnjevati, da se lahko prijavim?
  3. Kako poteka poročanje stroškov po pridobitvi pogodbe?
  4. Kako vložim zahtevek za črpanje nepovratnih sredstev?

Ne skrbite!

Pomagamo vam v celotnem postopku pridobitve nepovratnih sredstev za vaš projekt.

Z nami so nepovratna sredstva pridobili

Imate projekt? Naj vam pomagamo!

Kontaktirajte našega strokovnjaka še danes.

Matej Voršnik

Matej Voršnik

Strokovnjak za nepovratna sredstva

Telefon: 051/681-552

Email: matej@eudace.eu