Nepovratna sredstva - ključ do rasti vašega podjetja

Vsako leto več organov EU in Republike Slovenije razpišejo nepovratna sredstva v obliki finančnih spodbud in subvencij, ki jih lahko podjetja koristite za financiranje lastnih idej in investicij.

Nepovratna sredstva lahko podjetja pridobite za:

  1. podporo raziskovalnih in razvojnih projektov,
  2. uvajanja in razvoja digitalizacije poslovanja, trženja,
  3. učinkovite rabe energije,
  4. za nabavo strojev in druge opreme
  5. ali financiranja drugih večjih projektov gradnje nepremičnin in drugih večjih investicij.

Takšna sredstva zelo hitro poidejo, zato je smiselno spremljati objave razpisov in vlogo oddati takoj po njihovem odprtju.

Gospodarstvo

Aktualni javni razpisi za nepovratna sredstva

Prihajajoči javni razpisi za nepovratna sredstva

Kmetijstvo in gozdarstvo

Aktualni javni razpisi za nepovratna sredstva

Trenutno ni na voljo javnih razpisov.

Prihajajoči javni razpisi za nepovratna sredstva

Trenutno ni na voljo javnih razpisov.

Kako najhitreje do črpanja nepovratnih sredstev?

1. Razvoj projektne ideje

Razvoj projekta

Razvijte idejo in projekt še preden razmišljate o prijavi na javne razpise za nepovratna sredstva

 

Cilji in rezultati

Jasno opredelite cilje projekta in pričakovane rezultate, vključno z merljivimi kazalniki uspešnosti.

2. Iskanje ustreznih razpisov

Iskanje razpisov

Redno spremljajte našo spletno stran, kjer objavljamo razpise za nepovratna sredstva različnih skladov Republike Slovenije in Evropske Unije

 

Ujemanje z razpisnimi pogoji

Preverite, ali vaš projekt in podjetje ustrezata ciljni skupini razpisa in izpolnjujeta vse zahtevane pogoje.

3. Priprava razpisne dokumentacije

Pridobivanje informacij in dokumentacije

Natančno preberite razpisno dokumentacijo in zberite vse potrebne informacije ter dokumente.

 

Finančni načrt

Pripravite podroben finančni načrt projekta, ki vključuje predvidene stroške in načrtovane vire financiranja.

 

Pisanje vloge

Izpolnite prijavnico in pripravite vse potrebne priloge ter dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje razpisnih pogojev.

4. Oddaja vloge

Preverjanje in oddaja

Pred oddajo preverite celotno vlogo za morebitne napake ali pomanjkljivosti. Vlogo v skladu z navodili razpisa.

 

5. Ocenjevanje vloge

Ocenjevanje

Po oddaji vloge bo pristojna institucija ocenila vloge na podlagi meril razpisa. Najprej se oceni formalno izpolnjevanje vloge, nato pa vsebinsko.

 

Komunikacija

V procesu ocenjevanja lahko pristojna institucija zahteva dodatne informacije o izvedbi projekta ali pojasnila.

6. Podpis pogodbe

Obvestilo o odločitvi

Če je vaša vloga uspešna, boste prejeli obvestilo o dodelitvi sredstev.

 

Podpis pogodbe

Naslednji korak je podpis pogodbe o financiranju, ki določa pravice in obveznosti obeh strani, vključno z načinom poročanja in nadzora projekta.

7. Izvedba vašega projekta

Realizacija projekta

Izvedite projekt v skladu s pogodbo in prijavljenim načrtom projekta.

 

Spremljanje in poročanje

Redno spremljajte napredek projekta in poročajte o doseženih rezultatih. Stroške in izvedbo projekta je potrebno poročati v skladu z datumi, ki so določeni v pogodbi o sofinanciranju, prejeti s strani Sklada ali ministrstva.

8. Zaključek projekta

Zaključno poročilo

Po zaključku projekta pripravite zaključno poročilo, ki povzema izvedene aktivnosti in dosežene rezultate.

Se sprašujete...

  1. Ali je moj projekt dovolj dober za prijavo na javne razpise?
  2. Kakšne pogoje moram izpolnjevati, da se lahko prijavim?
  3. Kako poteka poročanje stroškov po pridobitvi pogodbe?
  4. Kako vložim zahtevek za črpanje nepovratnih sredstev?

Ne skrbite!

Pomagamo vam v celotnem postopku pridobitve nepovratnih sredstev za vaš projekt.

Z nami so nepovratna sredstva pridobili

Imate projekt? Naj vam pomagamo!

Kontaktirajte našega strokovnjaka še danes.

Matej Voršnik

Matej Voršnik

Strokovnjak za nepovratna sredstva

Telefon: 051/681-552

Email: matej@eudace.eu