Javne ustanove, NVO in ostalo – aktualni javni razpisi za povratna sredstva

Javni razpis Komunalna podjetja – financiranje komunalne infrastrukture

Nov finančni produkt je namenjen za investicije javnim komunalnim podjetjem.

Javni razpis LOKALNO PF – pred financiranje projektov

Premostitveno financiranje za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne javne organizacije odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva.

Javni razpis NVO Gasilci – za financiranje naložb v gasilstvu

Premostitveno financiranje za izvedbo projekta, za katerega imajo neprofitne zasebne organizacije odobrena evropska in/ali nacionalna sredstva.