Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
RRI

Javni razpis DIH WORLD – odprt poziv za eksperimente in demonstracije


Nepovratna sredstva za eksperimente in demonstracije – do 95.000 EUR.

Kratek opis

DIH World išče inovativne eksperimente, ki vpeljuje digitalne rešitve v svoje storitve, procese ali izdelke v proizvodnem sektorju.

 • Razpisnik: DIH World
 • Okvirna višina sredstev: 1.900.000 EUR
 • Višina sofinanciranja: DIH do 30% od upravičenih stroškov, MSP do 70% od upravičenih stroškov, vendar skupaj ne več kot 95.000 EUR
 • Datum oddaje: 28.6.2022 ob 13:00 preko spletne strani

Vsebina

Predmet javnega razpisa

DIH-World išče inovativne eksperimente, ki vpeljuje digitalne rešitve v svoje storitve, procese ali izdelke v proizvodnem sektorju.

Prijavijo se lahko konzorciji sestavljeni iz najmanj enega podjetja in enega DIH-a.

Višina sofinanciranja  

DIH lahko dobi subvencijo do 30% od upravičenih stroškov, MSP pa do 70% od upravičenih stroškov, vendar skupaj ne več kot 95.000 EUR.

50% subvencije dobijo izplačano kot predplačilo, 35% ko DIH World potrdi Handbook in stroškovnik, zadnjih 15% pa ob zaključku projekta DIH World projekta (36 mesec)

Osnovni pogoji za prijavo

 • Podjetje mora biti proizvodno podjetje na enemu od naslednjih področij:
  • tekstil,
  • logistika,
  • mobilnost,
  • plastični in gumeni produkti,
  • elektronski in optični izdelki
 • Prijava mora biti narejena v angleščini
 • Podjetje mora biti MSP in mora imeti poravnane vse obveznosti

Upravičeni stroški za sofinanciranje

 • Stroški plač
 • stroški zunanjih izvajalcev
 • posredni stroški (25% od stroškov plač)

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva

Pogoji za operacijo

 • Podjetje mora uvesti enega ali več od naslednjih tehnologij:
  • Smart modelling,
  • robotika,
  • IoT,
  • digitalno-fizični sistemi (pametne stavbe, medicinski implanti…),
  • 3D printing,
  • podatkovne baze,
  • AI,
  • storitve v oblaku,
  • laserska tehnologija,
  • super računalniki,
  • avtonomni sistemi,
  • kibernetska varnost,
  • senzorji,
  • interakcija med ljudmi in roboti.
 • MSP bo moral v sklopu projekta:
  • Sodelovati na sestankih (fizično ali digitalno) z DIH World ekipo glede napredovanja projekta
  • Predstavitev projekta: narediti vsaj dve predstavitvi projekta
  • Predstavitev rezultatov: priprava in predstavitev rezultatov projekta. Trial handbook in stroškovnik (trial handbook je dokument, kjer se vodi projekt in kjer so opisani vsi koraki projekta in potek projekta)
 • DIH partner pa bo moral poleg sodelovanja na projektu v prihodnosti sodelovati tudi pri ostalih aktivnostih DIH World, kot so:
  • Business plan: izdelava poslovnega načrta DIH
  • Ocena storitve: sodelovanje pri ocenjevanju storitve DIH in sodelovanje v delavnicah za izboljšanje storitev DIH
  • DIH Academy: udeležba na vseh webinarjih in izobraževanjih, ki jh bo organiziral DIH World

Merila za ocenjevanje vlog ter postopek in način izbora operacij

 

Vloga mora vsebovati podatke prve tabele med merili in mora biti dolga 10 strani.

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov