Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
Likvidnostno posojilo

Javni razpis P7 2024 mikrokredit


Odprl se je odličen javni razpis za mikrokredit.

Kratek opis

Slovenski podjetni sklad je odprl odličen javni razpis za mikrokredit. Obrestna mera samo 0,8% + 37,5% 6-mesečnega EURIBORA! Zavarovanje samo menice!

 • Višina financiranja: do 25.000 EUR
 • Odplačilna doba: 5 let
 • Moratorij: max 6 mesecev
 • Obrestna mera: 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA + 0,8%
 • Zavarovanje: 8 menic podjetja
 • Datum oddaje: 8.3.2024

Vsebina

Odprl se je odličen javni razpis P7 2024 MIKROKREDITI z izjemno nizko obrestno mero, ki je samo 0,8% + 37,5% 6 mesečnega EURIBORA ter zavarovanjem samo na MENICE!

Ta javni razpis je odlična priložnost za vaše podjetje, da pridobi potrebna sredstva za rast in razvoj.

Kreditni pogoji

 • Višina financiranja: do 25.000 EUR
 • Odplačilna doba: 5 let
 • Moratorij: max 6 mesecev
 • Obrestna mera: 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (približno 1,2%) + fiksni pribitek 0,8% – skupaj samo 2%!
 • Zavarovanje: 8 menic podjetja

Denar dobite na račun, mi pa poročamo stroške vašega obratovanja.

Pogoji za pridobitev kredita

 • Najmanj 1 zaposlen
 • Podjetje ustanovljeno pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB7

Svetujemo vam, da čim prej preverite, ali izpolnjujete pogoje in nas kontaktirate, da uredimo prijavo!

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom, regres za letni dopust).
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

 

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov