Javni razpis obrtna sredstva SP ZPP – Priložnost za kmetijska podjetja


Odličen javni razpis za kmetijska podjetja, s fiksnim pribitkom 0,5%!

Kratek opis

Odličen javni razpis za kmetijska podjetja, s fiksnim pribitkom 0,5%!

 • Razpisovalec: HAMAG – BICRO
 • Višina financiranja: od 1.000 EUR do 25.000 EUR
 • Ročnost financiranja: od 1 do 3 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 12 mesecev
 • Obrestna mera: 0,5%
 • Razpisana sredstva: sredstva so na voljo do njihove porabe ali najkasneje do 31. decembra 2029
 • Zavarovanje: za zavarovanje bodo sprejete zadolžnice in druga zavarovalna orodja, glede na oceno tveganja.

Vsebina

Izkoristite priložnost za financiranje vašega podjetja in prispevajte k razvoju kmetijskega sektorja s pomočjo tega razpisa. Prijavite se zdaj in zagotovite finančno podporo za vaše projekte!

 

Kdo je upravičenec:

 • Upravičenci za ta razpis so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki delujejo na področju kmetijstva in predelave ter potrebujejo financiranje za obrtna sredstva.

Upravičeni stroški:

 • Proizvodni pripravki,
 • surovine in materiali,
 • drugi proizvodni stroški,
 • stroški zaposlenih,
 • najem poslovnih prostorov,
 • režijski stroški,
 • splošni stroški.

Obdobje upravičenih stroškov:

 • Stroški, nastali med trajanjem projekta, so upravičeni za kritje v okviru tega razpisa.

Oddajni rok:

 • Vloge sprejemamo do porabe sredstev ali do 31. decembra 2029.

 

Prijavite se zdaj!
Če ste mikro, malo ali srednje veliko podjetje v kmetijskem sektorju, izkoristite to priložnost za financiranje vaših projektov.
Za dodatne informacije in pomoč pri prijavi na javni razpis za kmetijska podjetja se obrnite na našo kontaktno osebo.