Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
P4L 2020 javni-razpis

Javni razpisi za lesno industrijo – nepovratna sredstva


V prvi polovici leta lahko pričakujemo objavo javnih razpisov, ki bodo podpirali investiciji v lesarstvu.

Kratek opis

V letošnjem letu bodo ponovno objavljeni javni razpisi za lesno industrijo. Kontaktirajte nas že danes in si zagotovite svojo mesto pri pripravi dokumentacije.

 • novi javni razpisi prihajajo v prvi polovici leta 2023

Vsebina

V prvi polovici leta lahko pričakujemo objavo javnih razpisov, ki bodo podpirali investiciji v lesarstvu. Da si zagotovite svoje mesto pri prijavi na javne razpise, nas kontaktirajte že danes in skupaj bomo pogledali vašo investicijo.

Cilj javnih razpisov

Cilj javnih razpisov za lesno industrijo bo povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu.  

Predmet javnih razpisov

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Predvideni osnovni pogoji za prijavo

 • Podjetje mora biti MSP
 • Imeti mora registrirano dejavnost (glavno ali kot sekundarno) :
  • Oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva
  • Oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C31.03 – proizvodnja žimnic)
 • Ni podjetje v težavah
 • Ima plačane prispevke in dajatve

Predvideni upravičeni stroški za sofinanciranje

Predvidoma bodo upravičeni stroški naslednji:

 • stroški gradnje (pripravljalna in zemeljska dela, gradbena dela, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev……; pri tem prijavitelj sledi načelom trajnostne gradnje),
 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb; pri tem se sledi načelom snovno-energetske učinkovitosti oz. uporabi najboljše razpoložljive tehnologije),
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali ne-patentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta.

Predvidena upravičena območja

 • Območja »a« – kot območja »a« na karti regionalne pomoči je določeno celotno ozemlje Vzhodne Slovenije
 • Območja »c« – kot območja »c« na karti regionalne pomoči je določeno ozemlje Zahodne Slovenije in vključuje:
  • celotno ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI043 Goriška statistična regija,
  • ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI042 Gorenjska statistična regija brez Mestne občine Kranj,
  • ozemlje teritorialne enote NUTS 3 SI044 Obalno-kraška statistična regija brez Mestne občine Koper in Občine Ankaran
  • na ozemlju teritorialne enote NUTS 3 SI041 Osrednjeslovenska statistična regija, občine Borovnica, Dobrepolje, Ig, Šmartno pri Litiji, Velike Lašče

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov