nastanitvene kapacitete javni razpis

Javni razpis za turizem – za obnovo kapacitet ali novogradnje


Do 40% nepovratnih sredstev za turistične namestitve.

Kratek opis

Kmalu naj bi bil objavljen javni razpis za sofinanciranje naložb podjetij v turizmu.

 • Razpisnik: MGRT
 • Višina sofinanciranja: do 40% nepovratnih sredstev za obnove ali razširitvi starih objektov / do 33% nepovratnih sredstev z novogradnje
 • Višina sredstev: 69 milijonov

Vsebina

MGRT za začetek marca napoveduje nov javni razpis za turizem. V ospredju bo obnova obstoječih kapacitet, nekaj denarja pa bo na voljo tudi za novogradnje. V osnovi bo potrebno imeti gradbeno dovoljenje in vso podporno dokumentacijo.

Predmet razpisa

Prek tega razpisa naj bi sofinancirali naložbe za dvig kakovosti infrastrukture in storitev nastanitvenih turističnih zmogljivosti hotelov in hotelom podobnih objektov, kot so moteli, gostišča, penzioni, visokokakovostne turistične kmetije, kampi in ponudba glampinga.

Kaj bo potrebno urediti

V ospredju bodo rešitve, ki bodo:

 • usmerjene v energetsko in okoljsko učinkovite ter zeleno naravnane rešitve,
 • dokazale, da bodo s projektom dosežene oziroma izboljšane ustrezne energetske bilance objekta ali pa da bodo uporabljeni obnovljivi viri energije,
 • izboljšale ravnanja z odpadki in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,
 • pridobiti bo treba certifikat Slovenia Green,
 • nadgradile procese upravljanja, trženja in informiranja turistov z uporabo sodobnih digitalnih orodij, s čimer bodo izboljšali uporabniško izkušnjo in povečali učinkovitost poslovanja,
 • usposabljanje na področju kakovosti storitev in digitalnih kompetenc za osebje in tudi za vodstveni kader.

Potrebna dokumentacija za prijavo

Za prijavo na javni razpis bo potrebno zagotoviti:

 • izdelano projektno in investicijsko dokumentacijo,
 • pridobljeno gradbeno dovoljenje ali v pridobivanju oziroma priglasitev del za izvedbo projekta,
 • investicijski program z vsemi zahtevanimi vsebinami, ki jasno utemeljujejo doseganje zahtevanih kazalnikov poslovanja, določenih z merili razpisa,
 • zaveza k ohranitvi zdajšnjih delovnih mest in k spodbujanju ustvarjanja novih.