Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
promet 1 sid banka

Javni razpisi SID BANKA – linija PROMET1


Ugodna posojila tudi do več milijonov EUR.

Kratek opis

SID banka je za transportna podjetja pripravila program ugodnega likvidnostnega financiranja.

Razpisnik: SID banka

Rok za oddajo: do porabe sredstev

Višina financiranja: 100.000 – 800.000 EUR

Vsebina

SID banka je v času epidemije Covid-19 pripravila nove oz. prilagodili obstoječe programe namenjene likvidnostnemu financiranju. Vzpostavila je novo linijo kreditov, namenjeno zgolj transportnim dejavnostnim – PROMET1. SID banka krediti so zagotovo ena izmed dobrih načinov financiranja idej podjetji, ki nimajo drugih možnosti financiranja.

SID banka krediti – PROMET1

SID banka razpisuje nov ugoden kredit za prevoznike na področju mestnega ali medkrajevnega kopenskega, potniškega ali tovornega prometa, ki zaradi vpliva epidemije COVID-19 za poslovanje potrebujejo dodatna likvidnostna sredstva. 

Kredit lahko pridobite:

 • Samostojni podjetnik,
 • Malo ali srednje veliko podjetje,
 • Veliko podjetje,
 • Zadruga.

Višina financiranja

Najnižji znesek kredita 100.000 EUR – najvišji 800.000 EUR

Upravičeni stroški

 • Kreditojemalec sme kredit nameniti za stroške blaga, materiala in storitev
 • Stroški v letu 2021 in 2022

Predvidena obrestna mer

6-mesečni Euribor + nespremenljivi pribitek, določen s strani SID banke, ki je odvisen od zneska kredita, ročnosti, bonitete ter oblike zavarovanja. Najvišji nespremenljivi pribitek znaša 2 % letno.

Upravičenci

 • Ni podjetje v težavah
 • kot glavno dejavnost opravlja dejavnost, ki je po veljavni standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v »H 49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet«, razen obratovanja žičnic in zobatih železnic, ki so del mestnega ali primestnega prometnega sistema, »H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet« ali »H 49.410 Cestni tovorni promet«
 • Posluje z isto davčno številko vsaj dve leti (24 mesecev)
 • Ima vsaj dva zaposlena na podlagi delovnih ur ob koncu leta 2020
 • Lahko je mikro, malo, srednje ali veliko podjetje
 • Podjetje je prizadeto zaradi posledic epidemije COVID-19 (le podjetja, ki opravljajo dejavnost cestnega tovornega prometa)
 • v zadnjem zaključenem poslovnem letu glede na dan oddaje vloge za financiranje ima razmerje med prilagojenim finančnim dolgom in EBITDA manjše od 5 (pet); pri čemer velja, da je EBITDA večji od 0 (nič);

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov