Vavčerji 2024 – spodbude manjših vrednosti


Vavčerji manjših vrednosti za MSP

Kratek opis

Vavčerji za digitalizacijo, LCA analize, uvajanje umetne inteligence, ESG principov in še več.

  • Predviden rok objave: 1. kvartal (marec)

Vsebina

Namen in cilj vavčerjev

Preko sistema dodeljevanja spodbud malih vrednosti, MSP-jem omogočiti poenostavljen dostop do spodbud, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence, kar se bo odražalo v njihovi hitrejši rasti.

Cilj vavčerjev je povečati konkurenčnost gospodarstva z ustvarjanjem izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo ter okrepiti družbeno odgovornost podjetij, ki bo omogočala hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo

Katera področja bodo vavčerji pokrili

Po navedbah MGTŠ, naj bi vavčerji poleg področij, ki so jih pokrivali v zadnjem kohezijskem obdobju, pokrivali tudi:

  • Razširjeno digitalizacijo poslovanja (tudi umetna inteligenca)
  • Uvedbo ESG principov v poslovanje podjetja
  • Izdelavo LCA analiz

Novost pri izplačilih

Po novem naj bi vavčerji delovali na sistemu pavšala, kar pomeni, da boste podjetja prejela v naprej pavšalni znesek, ki bo določen s strani ministrstva. Poročanje po nato potekalo na način, da boste priložili dokaz, da ste zadevo tudi izvedli.

 

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov