Javni razpis za vlaganje v energetsko učinkovitost in razogljičenje gospodarstva


Nepovratna sredstva za razogljičenje v industriji.

Kratek opis

Javni razpis za za vlaganje v energetsko učinkovitost in razogljičenje gospodarstva.

  • Okvirna višina sredstev: 42,17 milijona EUR
  • Predvidena objava: 2. kvartal 2024

Vsebina

Namen in cilj javnega razpisa

Naložbe bodo morale biti usmerjene v podporo projektom učinkovite rabe energije (URE) in razogljičenju, kjer se sledi načelu »najprej energetska učinkovitost«.

Ključni cilj bo zmanjšanje porabe energije ter razogljičenje gospodarstva preko diverzifikacije energentov, elektrifikacije proizvodnih procesov in s tem zmanjšanja odvisnosti od fosilnih goriv, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in spodbujanje uporabe OVE v industriji, in sicer s sofinanciranjem investicij podjetij v nove tehnologije in drugih investicij za dosego navedenih ciljev.

Upravičenci

  • MSP in velika podjetja

Upravičeni stroški

  • investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva

Obdobje upravičenih stroškov

Še v usklajevanju

Višina sofinanciranja

Še v usklajevanju, verjetno se bo gibalo od 10 do 60%, glede na velikost podjetja ter regijo investicije (10% za velika podjetja v Osrednjeslovenski regiji, 60% za mala podjetja v Vzhodni Sloveniji).

Mejniki in cilji v zvezi z izvedbo naložbe bodo doseženi predvidoma do 30. junija 2026. 

Iz Mehanizma za okrevanje in odpornost se bo naložba financirala v višini 42,17 milijonov evrov. 

 

Osnovni pogoji za prijavo

solventno dovolj zrelo podjetje za investicije
ideja mora biti že izpopolnjena - kaj, kdaj, kako?
nepovratna sredstva le kot dodatek in pomoč pri izvedbi
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov