Prva, najbolj očitna stična točka so seveda razpisi, ki se nanašajo na digitalno poslovno preobrazbo. Žal je naša država po zadnjem razpisu za digitalizacijo velikih podjetij izpred dveh let nanje očitno povsem pozabila.  Ker pa je področje digitalnosti vseeno vključeno tudi v ostale razpise, si poglejmo, kaj nam lahko ta primerjava prinese koristnega zanje.

1. Kontekst

Verjetno bo to za marsikoga presenečenje, ampak pomen in bistvo digitalne transformacije niso digitalne tehnologije, temveč zakonitosti nove – digitalne ekonomije. Tako tudi ni bistvo razpisa sam predmet razpisa, temveč kako ga bo organizacija vključila v svoj bodoči poslovni razvoj in poslovne rezultate v tej novi digitalni ekonomiji. V njej namreč v nasprotju s prejšnjo industrijsko ekonomijo niso več izdelki in storitve, temveč vrednost za kupce, ki jo pogojujejo značilnosti ekonomije izkušnje (experience economy), novi poslovni modeli in resnična naravnanosti na kupce. Skladno s tem digitalna strategija nikakor ni le seznam projektov za uvedbo IT/digitalnih rešitev, temveč daje nov kontekst poslovni strategiji, postaja vse bolj njen sestavni del, tako kot tudi trajnostna strategija.

2. Deležniki

V novi ekonomiji naše podjetje ni več glavni deležnik, tako tudi razpisovalec ni glavni deležnik razpisov. Seveda je potrebno oba močno upoštevati, ampak za prebojno prijavo moramo najprej dobro definirati kdo so med deležniki prejemniki končnih izdelkov, storitev, rešitev kot predmeta razpisa. To so največkrat kupci, včasih tudi zaposleni, še najbolje pa bo, da eni in drugi. V digitalni ekonomiji se izkušnja kupca in izkušnja zaposlenega vse bolj povezujeta, pravzaprav sta to dve strani istega kovanca.

3. Potrebe in vrednost

Vrednost, ki jo v pogojih nove digitalne ekonomije ustvarja organizacija za svoje kupce, zaposlene in lastnike prihaja iz potreb kupcev. Zato mora tudi predmet prijave izhajati iz potreb deležnikov, ki jih naslavlja. Tudi ocenjevalci razpisov so kot kupci, ocenjujejo, kako dobro prijava ustreza namenu, ciljem  in ustvarjanju želenih rezultatov razpisa. To je še posebej pomembno, če so v razpise vključeni načrtovani rezultati na trgu.  Kupec meri uporabno vrednost tistega kar kupuje po zmožnosti zadovoljitve njegovih potreb.

 

In kaj je osnovna potreba ocenjevalca? Varnost, da bo njegova ocena prijave zdržala morebitni pregled supervizije. Slednja opazuje skladnost z merili in ali je zgodba prijave nekaj posebnega, inovativnega, ali prinaša novo dodano vrednost v očeh končnega kupca skozi njegove potrebe, katerih zadovoljitev poteka na nov način ali pa gre za zadovoljevanje njegove nove potrebe.

4. Rešitev

Šele sedaj pravzaprav pridemo do dela, ki je v očeh naročnikov največkrat na prvem mestu, to je opis predmeta prijave, opis zamisli, opis ideje, opis izdelka, storitve, rešitve. Seveda brez tega ne gre, ampak še bolj jasno je, da samo to tudi ni dovolj. Tako kot same digitalne tehnologije same po sebi niso dovolj za digitalno poslovno preobrazbo. Vse skupaj mora biti postavljeno v dobro zgodbo, z vsemi elementi, ki smo jih že opisali. In ključno je, da se ti »berejo« z visokim občutkom  sinergičnosti in verodostojnosti. 

5. Spremembe

Najprej je ključna sprememba pristopa iz ožjega razumevanja predmeta razpisa v širše kontekstno razumevanje. Nato, da se v celotni zgodbi ne sme najprej misliti na podjetje naročnika, temveč na končne prejemnike rezultatov projekta, ki se prijavlja. In najpomembnejše, da gre naročnik zaradi potrebe razpisa in njegovega poslovanja v širši predmet prijave, kot je bilo njegovo prvo ožje izhodišče.

Ena od zakonitosti digitalne ekonomije je tudi ekonomija povezovanja (Integrated economy). V njej nastajajo nove oblike sodelovanja in ustvarjanja vrednosti. Tako tudi podjetja naročniki in specialisti za razpise vedno bolj potrebujejo novega partnerja, nekoga, ki dobro razume in zna povezati značilnosti digitalne ekonomije, potrebe kupcev in zmožnosti digitalnih tehnologij v poslovne namene oblikovanja vrednosti ter pomaga doseči potrebne spremembe iz produktnega načina v vrednostno pripravo prijave, ki bo ustrezna vsem vpletenim deležnikom. 

Avtor članka:

Aleš Štempihar s podjetja Askit d.o.o. se z digitalnimi poslovni preobrazbami, pisanjem digitalnih strategij in  njenim prenosom ukvarja že več kot 10 let. Na tem področju Ima tudi 3 mednarodno priznane certifikate. Sodeloval je pri številnih razpisih na področju digitalnosti in skupaj z različnimi specialisti za razpise zagotovil končnim prejemnikom sredstev številne uspešne prijave na vavčerjih, P4D razpisih in digitalizaciji za velika podjetja.

Eudace in Askit smo skupaj bili uspešni na javnem razpisu “Digitalna preobrazba gospodarstva” v letu 2022 in dvem konzorcijem pridobili skoraj 3,5 milijona EUR nepovratnih sredstev.

Spletna stran: Askit d.o.o.

Linkedin

Morda vas zanimajo ti javni razpisi