Razpis se je zaprl. Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni, ko bo razpis ponovno odprt. Želim se prijaviti na e-novice
Javni razpis B1

Javni razpis B5 – brezobrestni kredit za problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih


BREZOBRESTNI kredit do 100.000 EUR.

Kratek opis

Slovenski regionalni sklad je objavil javni razpis za BREZOBRESTNI kredit do 100.000 EUR!

 • Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad
 • Višina financiranja: od 5.000 EUR – 100.000 EUR
 • Ročnost kredita: do 60 mesecev
 • Moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev
 • Obrestna mera: 0%
 • Prijavni rok: 15.10.

Vsebina

Še vedno na voljo!

Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisan nov BREZOBRESTNI kredit za podjetja s sedežem na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih. Razpisanih je zgolj 17 milijonov EUR sredstev, zato pohitite in nas kontaktirajte še danes.

Prijavni rok že 15.10.!

Vstopni pogoji

 • MSP, ki so bila vpisana v poslovni register pred 1.1.2018
 • Eboniteta med 5 – 10
 • Zaprta finančna konstrukcija
 • Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge imeti na upravičenem območju registrirano dejavnost na sedežu podjetja ali poslovni enoti oziroma podružnic
 • Vlagatelj mora izkazati, da se sooča z negativnimi posledicami COVID-19
 • Ne sme biti podjetje v težavah
 • Do posojila je upravičenih večino dejavnosti

Upravičeni stroški

 1. nakup nove opreme,
 2. administrativni stroški
 3. stroški materiala in trgovskega blaga,
 4. stroški storitev,
 5. stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom)
 6. stroški najemnin

Zavarovanje kredita B5

Obvezno zavarovanje je 5 menic podjetja.

Glede na boniteto podjetja se lahko nato sklad odloči, da zahteva dodatno zavarovanje (zastava nepremičnin, zastava premičnin, poroštvo, bančni depozit…).

Če ne veste, ali spadate v obmejno problemsko območje, ga najdite spodaj…

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.

Osnovni pogoji za prijavo

vsaj 1 leto pozitivnega poslovanja
mikro, malo ali srednje veliko podjetje
vsaj 1 zaposleni (šteje se polno zavarovanje)
brez neporavnanih obveznosti do FURS-a in javnih skladov