razpis turistične kapacitete

Razpis turizem – turistične kapacitete


Prihaja že dolgo pričakovan in napovedan razpis za turistične kapacitete. Prijave se bodo odprle predvidoma konec poletja.

Kratek opis

Na MGRT pojasnjujejo, da se bodo stopnje sofinanciranja gibale vse od 10 – 70 odstotkov, odvisno od vrste upravičenih stroškov, lokacije projektov in velikosti podjetij.

Obdobje upravičenosti stroškov bo od oddaje vloge. Ker gre za sredstva iz NOO, ki jih je treba počrpati do konca leta 2026, bo predvidoma rok za izvedbo projektov daljši.

Upravičeni bodo stroški začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva, in sicer za gradnjo, obnovo, opremo.

Vsebina

Napovedanih še 69 milijonov evrov za naložbe

Razpis za novih 69 milijonov evrov je bil sprva napovedan za marec, potem za april, na gospodarskem ministrstvu pravijo, da trenutno težko napovejo, kdaj bo objavljen, predvidoma pa ne gre računati na objavo pred koncem poletja.

Ker gre za sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO), morajo pridobiti še soglasje evropske komisije. Razpis bo prav tako podpiral naložbe v namestitve, vendar bo imel drugačne pogoje za sofinanciranje.

Do sofinanciranja bodo upravičene naložbe v nastanitvene zmogljivosti z višjo dodano vrednostjo, in sicer za hotele, motele, penzione, gostišča, kampe, glampinge, turistične kmetije, in sicer predvsem obnove, deloma tudi novogradnje.

Sofinancirajo naložbe v namestitve z najmanj tremi zvezdicami, ki bodo po naložbi omogočale nove zaposlitve. Spodbujale bodo energetsko in okoljsko učinkovite ter digitalne rešitve.

Kaj vse se bo zahtevalo od prijaviteljev

Na MGRT so ocenili, da bo 68 odstotkov sredstev (okoli 45 milijonov evrov) namenjenih za sofinanciranje projektov prenove, preostanek pa za gradnjo novih objektov ali popolne rekonstrukcije. Predvideno je tudi, da bo 80 odstotkov vseh sredstev namenjenih objektom s štirimi zvezdicami ali več, preostanek za tiste s tremi zvezdicami. Povprečno število sob na objekt (projekt) bo predvidoma 51.

Predvideni pogoji za prijavo:

 • projekti bodo morali biti zreli za izvedbo;
 • prijavitelj ne sme biti podjetje v več kot 30-odstotni lasti države;
 • izdelana projektna in investicijska dokumentacija, gradbeno dovoljenje ali priglasitev del, pridobljeno ali v pridobivanju;
 • investicijski program z vsemi zahtevanimi vsebinami, ki jasno utemeljuje doseganje zahtevanih kazalnikov poslovanja, določenih z merili razpisa;
 • zaveza k ohranitvi obstoječih delovnih mest;
 • energetska izkaznica najmanj razreda B;
 • novogradnje bodo morale dosegati cilje na področju porabe energije, ki bo vsaj 20 odstotkov manjša od zahteve za skoraj nič-energijske stavbe (NZEB standard);
 • pogoji, povezani z uresničevanjem podnebnih ciljev glede gradnje objektov, rabe energije in vode, ravnanja z odpadki;
 • smiselno vključena digitalizacija, in sicer najmanj v obliki javno dostopne digitalne predstavitve ponudbe projekta, vključenosti v najmanj en digitalni rezervacijski in prodajni sistem, omogočena mora biti digitalna podpora uporabniški izkušnji pri uporabi projekta;
 • vključen program usposabljanja in izobraževanja za vodje in zaposlene pri prijavitelju, ki ga mora izvajati certificirana izobraževalna institucija ali referenčni izvajalec na področju najmanj dveh modulov, ki pokrivata kakovost storitev in upravljanja na področju vsebine projekta in digitalne kompetence. Kakovost programa usposabljanja bo prispevala k oceni projekta.

Kakšni so predvideni časovni okviri v NOO glede javnega razpisa:

 • do konca leta 2022: izbor projektov,
 • do konca junija 2026: vsaj 44 končanih projektov energetske prenove,
 • do konca junija 2026: 11 končanih projektov gradnje ali popolne prenove.
Skladnost z novo turistično strategijo

Povezava do strategije slovenskega turizma 2022–2028.

 • Projekti bodo morali med drugim upoštevati tudi cilje nove strategije razvoja turizma do leta 2028.
 • Glavne usmeritve, politike in ukrepi strategije se nanašajo na:
 • precejšnje izboljšanje kakovosti storitev;
 • boljše upravljanje na vseh ravneh;
 • dvig kakovosti človeških virov in pogojev dela v slovenskem turizmu;
 • kakovostnejše naložbe;
 • realizacijo obljube o zeleni in trajnostni ponudbi ne le v promocijskih akcijah, temveč tudi v praksi;
 • usmerjanje na zahtevnejše trge, segmente in produkte z višjo dodano vrednostjo, višjo stopnjo butičnosti, z upoštevanjem nosilne zmogljivosti narave ter narave in turističnih območij, vključevanjem avtentičnih kulturnih elementov Slovenije v turistično ponudbo;
 • digitalno preobrazbo s ciljem večje učinkovitosti in
 • povečanje verige vrednosti slovenskega turizma.